Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Triangulum Australe  Triangulum Australe
  Ursa Major  Ursa Major
  DSO Table List  DSO Table List

Tucana by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    1532   GAL 0 9 51.5 - 64 22 18 1.6 / 0.5 14.8 74     2.001  
    1597   GAL 0 53 31.2 - 58 6 32 1.7 / 0.3 15 151     3.161  
    1611   CLUS 0 59 47.884 - 72 19 56.96           3.61  
    1612   CLUS 0 59 58.596 - 72 22 15.16           1.864  
    1624   CLUS 1 5 21.926 - 72 2 33.48           2.521  
    1626   CLUS 1 6 13.421 - 73 17 46.59           3.363  
    1641   CLUS 1 9 39.178 - 71 46 8.89           6.848  
    1644   ENEB 1 9 12.048 - 73 11 32.36           1.777  
    1655   CLUS 1 11 53.84 - 71 19 59.85           1.771  
    1660   CLUS 1 12 37.66 - 71 45 42.85           1.444  
    1662   CLUS 1 12 32.741 - 73 27 24.82           0.615  
    1664   (??) 1 13 44.3 - 69 50 50 0.4 / 0.1 17.8 68     7.164  
    5165   GAL 22 10 6.9 - 64 34 38 1.3 / 0.4 14.8 45     3.968  
    5176   GAL 22 14 54.5 - 66 50 53 4.4 / 0.5 13.5 151     3.793  
    5182   GAL 22 16 5.2 - 65 27 21 0.7 / 0.4 15.3 140     3.363  
    5185   GAL 22 17 43.5 - 65 51 29 0.5 / 0.4 14.9       1.945  
    5187   IGAL 22 18 17.7 - 59 36 28 0.6 / 0.5 14.7       3.753  
    5188   GAL 22 18 25.7 - 59 38 28 1.3 / 1.1 13.8       3.466  
    5190   GAL 22 19 0.9 - 59 52 57 1.2 / 0.7 14.8 135     3.392  
    5196   GAL 22 20 11.7 - 65 24 19 1.3 / 0.1 15.4 100     3.004  
    5197   GAL 22 19 50 - 60 8 13 1.1 / 0.5 15 30     3.587  
    5200   GAL 22 22 14.5 - 65 45 57 0.7 / 0.4 16 125     2.625  
    5202   GAL 22 22 54.3 - 65 48 8 1.3 / 0.6 14.7 127     3.679  
    5203   GAL 22 22 35 - 59 46 26 1.3 / 0.7 14.7 40     2.808  
    5205   IGAL 22 22 48 - 59 47 14 0.6 / 0.4 16       3.482  
    5206   GAL 22 24 3.8 - 66 51 30 0.9 / 0.6 15.3 20     2.992  
    5207   GAL 22 23 29.2 - 60 33 54 1.2 / 0.8 15.2 0     3.479  
    5208   GAL 22 24 33.6 - 65 13 41 1.6 / 0.2 14.8 58     2.737  
    5213   GAL 22 25 5.2 - 60 28 40 0.6 / 0.5 15.8       4.502  
    5215   GAL 22 26 58.4 - 65 59 0 0.6 / 0.5 15.7 10     3.28  
    5218   GAL 22 28 6.7 - 60 23 40 1.3 / 0.5 15.1 22     2.989  
    5219   GAL 22 28 43.1 - 65 53 39 0.8 / 0.5 15.9 20     3.831  
    5220   GAL 22 28 2.4 - 59 43 22 1.1 / 0.3 15.1 112     0.749  
    5221   GAL 22 28 57.9 - 65 54 21 0.5 / 0.4 15.9       4.489  
    5222   GAL 22 29 53.7 - 65 39 43 1.9 / 1.3 13.5 93     3.658  
    5227   GAL 22 34 3.8 - 64 41 54 1.4 / 1 14 177     3.148  
    5229   GAL 22 34 50.3 - 61 22 59 0.7 / 0.7 15.1       2.768  
    5230   GAL 22 35 40.2 - 61 32 52 1.1 / 0.4 15.1 41     3.053  
    5234   GAL 22 40 10.9 - 65 49 27 1 / 0.4 15.3 147     2.762  
    5235   GAL 22 41 25 - 66 34 49 0.5 / 0.4 15.6 90     3.255  
    5236   GAL 22 41 30.1 - 66 37 0 0.8 / 0.4 15.4 63     3.525  
    5238   GAL 22 41 28.8 - 60 45 30 0.8 / 0.3 15.8 60     2.256  
    5244   GAL 22 44 13.5 - 64 2 32 2.9 / 0.4 13.7 169     2.791  
    5245   GAL 22 44 55.9 - 65 21 32 0.8 / 0.7 15.1       1.111  
    5246   GAL 22 46 38.9 - 64 53 47 1 / 0.6 14.7 151     2.984  
    5247   GAL 22 46 49.5 - 65 16 29 1.3 / 0.4 15 124     2.047  
    5249   GAL 22 47 6.4 - 64 49 52 3.6 / 0.4 14.3 14     2.836  
    5250   GAL 22 47 19.8 - 65 3 28 3.1 / 3 12.1       2.998  
    5266   GAL 22 58 20.3 - 65 7 44 1.6 / 0.4 14.7 33     3.326  
    5272   GAL 22 59 31.6 - 65 11 36 1 / 1 14.8       0.985  
    5277   GAL 23 1 59.2 - 65 11 52 0.5 / 0.5 15.3       3.965  
    5280   GAL 23 3 50 - 65 12 31 1.4 / 0.5 15.1 4     2.907  
    5302   GAL 23 19 36.4 - 64 34 10 1.2 / 0.3 15 23     2.259  
    5320   GAL 23 28 21.4 - 67 45 34 0.6 / 0.5 15.2 135     16.356  
    5322   GAL 23 28 30.3 - 67 45 40 0.7 / 0.5 15.1 83     17.578  
    5323   GAL 23 27 36 - 67 48 53 1.6 / 1.1 14 160     2.291  
    5324   GAL 23 28 16.6 - 67 49 16 1.1 / 1 14 37     2.272  
    5333   GAL 23 34 52.7 - 65 23 48 1.6 / 0.3 14.3 87     2.484  
    5335   GAL 23 35 46.8 - 67 23 42 1.1 / 0.5 15.1 135     2.14  
    5339   GAL 23 38 5 - 68 26 35 1 / 0.9 14.6       2.659  
    5380   GAL 0 2 48.7 - 66 11 12 0.8 / 0.4 15.5 134     4.251  
    5382   GAL 0 3 26.3 - 65 11 48 0.8 / 0.7 15.3       2.583  
Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Triangulum Australe  Triangulum Australe
  Ursa Major  Ursa Major
  DSO Table List  DSO Table List