Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Reticulum  Reticulum
  Sagittarius  Sagittarius
  DSO Table List  DSO Table List

Sagitta by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
71 6838     GLOB 19 53 42.866 + 18 46 57.43 7.2 8.5     VG 1.196