Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Sculptor  Sculptor
  Serpens  Serpens
  DSO Table List  DSO Table List

Scutum by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
11 6705     OPEN 18 51 2.439 - 6 16 10.78 14 7     EX 1.807 WILD DUCK/SCUTUM SALT-AND-PEPPER/JULY SALT-AND-PEPPER CLUSTER
26 6694     OPEN 18 45 22.275 - 9 23 22.94 15 9.5     VG 4.847