Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Pyxis  Pyxis
  Sagitta  Sagitta
  DSO Table List  DSO Table List

Reticulum by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
No entries