Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Pictor  Pictor
  Pisces Austrinus  Pisces Austrinus
  DSO Table List  DSO Table List

Pisces by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
74 628   1149 GAL 1 36 42 + 15 47 12 10 / 9.4 9.8 25 1 GD 2.773