Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Phoenix  Phoenix
  Pisces  Pisces
  DSO Table List  DSO Table List

Pictor by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    2141   (??) 5 42 17.343 - 51 1 40.05           1.887