Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Pegasus  Pegasus
  Phoenix  Phoenix
  DSO Table List  DSO Table List

Perseus by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    256   GAL 2 49 48 + 46 59 0   14     PR 3.162  
    257 2298 GAL 2 49 45.9 + 46 58 38 2.2 / 1.6 13.9 155   PR 1.605  
    258   GAL 2 49 40.8 + 41 3 19 0.7 / 0.6 15.3     VP 1.332  
    259 2306 GAL 2 49 45.9 + 41 3 8 1.4 / 1.2 15.1   1 VP 2.529  
    260 2325 GAL 2 51 0.9 + 46 57 16 1.4 / 0.9 14.8 175   VP 2.56  
    262 2335 GAL 2 51 43.2 + 42 49 43 1.6 / 1.4 14.4 50 2 PR 2.89  
    265   GAL 2 54 44.1 + 41 39 20 0.4 / 0.4 15.7       3.043  
    266   GAL 2 55 4.7 + 42 15 48 0.3 15.7   2 PR 4.233  
    274     3 0 6 + 44 13 0           2.693  
    275     3 0 54 + 44 21 0           2.693  
    278 2481 GAL 3 1 30.4 + 37 45 57 1.7 / 1.7 14.3   1 PR 2.6  
    280   AST 3 3 18 + 42 21 0           2.693  
  1177 281   GAL 3 4 37.2 + 42 21 46 0.4 / 0.4 15.7   1   2.424  
    282     3 5 12 + 41 51 0           2.236  
    284 2531 GAL 3 6 9.7 + 42 22 20 4.1 / 2.1 12.6 13 4 PR 1.463  
    288 2544 OPEN 3 7 32.8 + 42 23 14 1 / 0.3 15.1 42 4 VP 3.902  
    290 2561 GAL 3 9 42.8 + 40 58 28 1.1 / 0.2 15.6 131 5 VP 2.74  
    292 2567 GAL 3 10 13.3 + 40 46 0 1.2 / 0.7 14.2 75 3 PR 1.66  
    293   GAL 3 10 56.2 + 41 8 14 0.2 15.7     PR 3.78  
    294 2574 GAL 3 11 3.1 + 40 37 20 1.4 / 1.1 15.2   3 VP 4.787  
    295     3 11 0 + 40 37 0           2.236  
    296   GAL 3 11 6 + 40 37 0   16     VP 2.693  
    297   DBL 3 13 18 + 42 6 0           2.693  
    300   GAL 3 14 18 + 42 25 0           2.693  
    301 2606 GAL 3 14 47.7 + 42 13 21 1.7 / 1.6 14.7     VP 2.351  
    304 2609 GAL 3 15 1.2 + 37 52 52 1.1 / 0.7 14.7 25 3 PR 2.304  
    305   GAL 3 15 3.8 + 37 51 35 0.5 / 0.5 15.6     PR 2.512  
    308   GAL 3 16 18 + 41 11 0           2.693  
    309   GAL 3 16 6.2 + 40 48 17 0.8 / 0.8 14.8   1   2.855  
    310 2624 GAL 3 16 43 + 41 19 27 1.3 / 1.3 14   1 PR 2.787  
    311 2625 GAL 3 16 46.8 + 40 0 13 1.1 / 1.1 15.4 113   VP 2.709  
    312 2644 GAL 3 18 8.4 + 41 45 16 1 / 0.5 14.8 125 3 PR 3.349  
    313 2682 GAL 3 20 57.9 + 41 53 37 0.9 / 0.8 15.1     VP 1.599  
    316 2688 GAL 3 21 19.4 + 41 55 48 1.4 / 0.7 14.9 64 5 VP 1.167  
    319   GAL 3 23 24 + 41 24 0           2.236  
    320 2732 GAL 3 25 59.2 + 40 47 21 1.2 / 1.1 15.1   1 VP 2.25  
    323     3 29 30 + 41 52 0           3.64  
    348   OPEN+DNEB 3 44 30 + 32 17 0   7.3     VG 2.693  
    351   PNEB 3 47 30 + 35 3 0   12     FR 2.693  
    1872   OPEN 3 4 36 + 42 49 0           2.236  
    1874   GAL 3 6 21.9 + 36 0 52 1 / 0.7 14.7   2 PR 2.379  
  1213 1881 2557 GAL 3 9 17.3 + 38 38 59 1.8 / 1.4 15.3 60 1 VP 3.467  
    1883   GAL 3 9 42 + 40 54 0   16     VP 2.693  
    1884     3 9 42 + 40 59 0           2.693  
    1887     3 10 12 + 40 45 0           2.236  
    1888     3 11 0 + 41 8 0           2.236  
    1889     3 11 0 + 40 37 0           2.236  
    1900   GAL 3 15 55.1 + 37 9 15 0.7 / 0.4 15.1   2 PR 2.38  
    1901     3 16 2.6 + 37 6 45 0.7 / 0.2 15.7   5   1.812  
    1902   GAL 3 16 12.4 + 37 10 39   15.7       2.198  
    1905   TRPL 3 18 48 + 41 22 0           2.236  
    1907   GAL 3 19 34.2 + 41 34 50   15       3.746  
    1911     3 20 48 + 35 18 0           2.236  
    1934   GAL 3 31 24 + 42 48 0   16     VP 3.162  
    1985     3 44 36 + 32 10 0           2.236  
    2003   PNEB 3 56 24 + 33 52 0   13     FR 2.236  
    2005   GAL 3 57 39.6 + 36 47 14   15.6       2.909  
    2027 2957 GAL 4 6 42 + 37 7 2 0.8 / 0.8 15.5     VP 2.705  
    2067     4 30 48 + 35 27 0           2.236  
Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Pegasus  Pegasus
  Phoenix  Phoenix
  DSO Table List  DSO Table List