Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Lyra  Lyra
  Microscopium  Microscopium
  DSO Table List  DSO Table List

Mensa by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    2051   GAL 3 52 2.5 - 83 49 57 2.6 / 1.6 12.3 67     2.597  
    2054   GAL 4 7 26 - 78 15 11 0.5 / 0.4 16.4       2.63  
    2089   GAL 4 32 49.9 - 75 32 27 1.1 / 0.9 15.1       4.736  
    2103   GAL 4 39 47.9 - 76 50 14 1.8 / 0.3 14.7 89     1.28  
    2134   CLUS 5 23 7.152 - 75 26 47.07           1.449  
    2140   CLUS 5 33 22.015 - 75 22 31.47           1.577  
    2142   GAL 5 33 9.4 - 78 1 9 0.8 / 0.4 15.5 31     0.381  
    2146   CLUS 5 37 46 - 74 46 50.24           0.526  
    2148   CLUS 5 39 11.969 - 75 33 44.99           2.019  
    2160   GAL 5 55 30.1 - 76 55 15 2.1 / 0.8 13.8 107     0.888  
    2161   CLUS 5 57 26.915 - 75 8 22.42           3.781  
    2164   GAL 6 6 51.1 - 75 21 58 1.1 / 0.9 14.6 108     1.225