Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Grus  Grus
  Horologium  Horologium
  DSO Table List  DSO Table List

Hercules by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
13 6205     GLOB 16 41 41.6 + 36 27 11.22 16.6 7     EX 2.534 HERCULES GLOBULAR CLUSTER
92 6341     GLOB 17 17 10.091 + 43 8 26.09 11.2 7.5     EX 2.56