Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Dorado  Dorado
  Equuleus  Equuleus
  DSO Table List  DSO Table List

Draco by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
102 5866   9723 GAL 15 6 30.1 + 55 45 45 6.5 / 3.1 10.8 128 4 FR 1.545 SPINDLE GALAXY