Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Dorado  Dorado
  Equuleus  Equuleus
  DSO Table List  DSO Table List

Draco by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    802   DNEB 12 35 48 + 74 15 0           2  
    836   GAL 12 56 0 + 63 37 0   15     PR 2  
    1049 9461 GAL 14 39 31 + 62 0 9 0.9 / 0.7 14.7 65 2 PR 1.867  
    1065 9553 GAL 14 49 16.2 + 63 16 37 1 / 0.8 14.5   1 VP 1.218  
    1098   SNGL 15 6 24 + 55 36 0           1  
    1099 9731 GAL 15 6 55.2 + 56 30 33 1.2 / 1 14.8   1 VP 1.855  
    1100 9729 GAL 15 6 20.8 + 62 58 48 0.8 / 0.7 14.2 60 1 PR 2.506  
    1146   GAL 15 48 28 + 69 22 56 0.9 / 0.7 14.7   2 PR 1.002  
    1147   GAL 15 50 7.9 + 69 33 2 0.4 / 0.4 15.6     PR 1.975  
    1201 10221 GAL 16 5 49.2 + 69 37 1 1.2 / 0.3 15.5 118 4 VP 0.3  
  6111 1210 10304 GAL 16 14 30.8 + 62 32 15 1.6 / 0.5 14.8 168 4 PR 17.747  
    1211 10314 GAL 16 16 52.4 + 53 0 22 1 / 1 13.7     PR 3.164  
    1212   GAL 16 15 29.2 + 64 13 38 0.7 / 0.6 15.1       1.351  
    1214 10323 GAL 16 16 12.7 + 65 57 41 0.9 / 0.4 15 18 4 VP 1.217  
    1215 10315 GAL 16 15 34.7 + 68 23 57 1.1 / 0.7 14.1 175 1 VP 1.248  
    1216 10326 GAL 16 16 1.9 + 68 21 41 1 / 0.9 14.8   1 PR 1.509  
    1217     16 16 6 + 69 41 0           0.5  
    1218   GAL 16 16 50.8 + 68 12 44 0.9 / 0.9 14.5   5 PR 2.713  
    1225 10494 GAL 16 36 50.5 + 67 38 30 1.4 / 0.4 15.3 73 4 VP 0.8  
    1227   (??) 16 40 6 + 58 37 0           1.5  
    1228 10524 GAL 16 42 7 + 65 35 6 1.6 / 1.5 14.2   1 PR 2.962  
    1229   GAL 16 45 2.7 + 51 18 35 0.4 / 0.3 16.8   1 PR 2.305  
    1230 10538 GAL 16 45 2.8 + 51 16 36 0.9 / 0.9 15.5   1 VP 4.272  
    1231 10560 GAL 16 46 58.7 + 58 25 22 2.2 / 1 13.6 155 4 PR 3.134  
    1233     16 48 24 + 63 9 0           1  
    1234     16 52 54 + 56 54 0           1.5  
    1235   GAL 16 52 1.6 + 63 7 2   14.9       0.401  
    1237 10621 GAL 16 56 15.3 + 55 1 32 1.9 / 1 14.4 20 3 PR 0.948  
    1240     17 1 0 + 61 3 0           1  
    1241 10670 GAL 17 1 29.2 + 63 41 26 1.5 / 1.1 14 165   PR 2.369  
    1248 10756 GAL 17 11 40.8 + 59 59 47 1.3 / 1.2 14.4   1 PR 0.829  
    1250     17 14 24 + 57 25 0           1  
    1251 10757 GAL 17 10 12 + 72 24 36 1.5 / 1 14.2 70 3 PR 2.088  
    1252 10788 GAL 17 15 45.2 + 57 22 46 1 / 0.2 15.7 142 5 VP 0.38  
    1254 10769 GAL 17 11 31.5 + 72 23 31 1.6 / 0.7 14.9 32 3 PR 1  
    1258 10867 GAL 17 27 17.1 + 58 29 8 0.9 / 0.7 14.4 65 2 PR 2.261  
    1259 10869 GAL 17 27 24.9 + 58 31 0 0.3 / 0.3 14 133 1 VP 2.345  
    1260     17 27 21.8 + 58 28 36   15.7   1   0.602  
    1261     17 23 19 + 71 15 22   16   1   2.78  
    1267 10937 GAL 17 38 45.7 + 59 22 24 1.5 / 1 14.2 50 2 PR 2.498  
    1270   SNGL 17 47 48 + 62 13 0           1  
    1286 11191 GAL 18 16 15.1 + 55 35 27 1.4 / 0.5 14.7 87 4 PR 3.025  
    1291 11283 GAL 18 33 51.4 + 49 16 45 1.8 / 1.4 13.6 30 1 PR 1.946  
    1293     18 41 42 + 56 19 0           1.803  
    4649     17 15 48 + 57 23 0           1  
    4650     17 15 54 + 57 20 0 2 / 2 15   5   1.5  
    4666   GAL 17 45 48 + 55 46 0   16     VP 1  
    4667     17 46 18 + 55 53 0           1.5  
    4668     17 46 54 + 57 24 0           1.5  
    4669 10992 GAL 17 47 13 + 61 26 3 1.3 / 0.7 14.9 115   VP 1.251  
    4677   GAL 17 58 17.1 + 66 37 52 1.1 / 0.7 15.7     PR 0.306  
    4708   GAL 18 13 44.7 + 61 8 59   15.4       2.387  
    4733     18 26 30 + 64 58 0           1.803  
    4762   OPEN 18 32 30 + 67 50 0           1.118  
    4763 11290 GAL 18 33 36.7 + 67 6 40 0.9 / 0.4 14.1 103 4 PR 2.2  
Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Dorado  Dorado
  Equuleus  Equuleus
  DSO Table List  DSO Table List