Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Delphinus  Delphinus
  Draco  Draco
  DSO Table List  DSO Table List

Dorado by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    2018   GAL 3 57 53.9 - 52 46 52 0.8 / 0.5 15.7 140     1.86  
    2021   GAL 3 59 23.9 - 52 39 22 0.7 / 0.4 15.8 120     1.902  
    2023   GAL 3 59 40.8 - 52 40 53 0.5 / 0.4 15.9       1.639  
    2028   GAL 4 1 18.4 - 52 42 29 0.8 / 0.6 15 55     1.681  
    2029   GAL 4 1 18.2 - 52 48 5 0.9 / 0.4 15.7 178     1.801  
    2032   GAL 4 7 3.5 - 55 19 34 1.4 / 0.8 14.8 78     1.679  
    2033   GAL 4 7 14.5 - 53 40 58 1.2 / 0.6 15 129     1.926  
    2038   GAL 4 8 54 - 55 59 41 1.8 / 0.4 15.2 151     1.996  
    2039   GAL 4 9 1.9 - 56 0 47 0.9 / 0.7 14.9 121     1.912  
    2043   GAL 4 11 9.8 - 53 41 13 1.4 / 0.2 15.4 15     0.903  
    2044   GAL 4 11 14.2 - 54 32 2 0.5 / 0.4 16.5 54     1.55  
    2046   GAL 4 11 24.7 - 54 40 27 0.8 / 0.5 15.1 104     1.297  
    2050   GAL 4 13 55.9 - 53 28 30 1.1 / 0.8 14.7 15     2.48  
    2052   GAL 4 14 58.1 - 54 20 16 0.9 / 0.4 15.4 165     0.902  
    2053   (??) 4 15 47.305 - 49 31 37.19           8.659  
    2055   (??) 4 17 48.482 - 48 55 45.09           1.148  
    2058   GAL 4 17 54.5 - 55 56 4 2.9 / 0.4 13.9 18     1.874  
    2065   GAL 4 21 27.8 - 55 56 0 1.2 / 0.4 14.6 38     1.379  
    2066   GAL 4 23 32.4 - 54 44 2 0.8 / 0.6 15.3 129     2.877  
    2070   GAL 4 24 34.9 - 57 58 49 1.4 / 0.9 14.5 85     1.388  
    2071   IGAL 4 26 13.9 - 53 9 1 0.4 / 0.3 17.2 85     1.475  
    2073   GAL 4 26 33.7 - 53 11 14 1.2 / 0.5 14.5 49     0.877  
    2079   GAL 4 28 30.7 - 53 44 10 1.2 / 0.4 14.8 125     1.871  
    2081   GAL 4 29 1 - 53 36 48 1.2 / 0.8 14.5 90     1.733  
    2082   GAL 4 29 7.3 - 53 49 37 1.3 / 0.8 14.9       2.29  
    2083   GAL 4 30 43.6 - 53 58 49 1.1 / 0.6 14.9 93     2.238  
    2085   GAL 4 31 24.1 - 54 25 4 2.3 / 0.5 14.1 101     1.386  
    2086   GAL 4 31 31.5 - 53 38 46 0.5 / 0.5 15.7 170     0.265  
    2105   ENEB 4 49 26.692 - 69 12 2.86           1.166  
    2111   ENEB 4 51 51.421 - 69 23 37.01           1.391  
  1748 2114   OPEN+DNEB+LMC 4 54 24 - 69 12 0           1  
  1763 2115   OPEN+DNEB+LMC 4 56 48 - 66 24 0 25         1.414  
    2116   DNEB 4 57 24 - 66 25 0           1.414  
  1770 2117   OPEN+DNEB+LMC 4 57 0 - 68 25 0   9       1  
  1935 2126   OPEN+DNEB+LMC 5 21 54 - 67 58 0           1.118  
  1936 2127   OPEN+DNEB+LMC 5 22 6 - 67 59 0           1.118  
    2128   CLUS 5 22 47.749 - 68 4 12.42           0.216  
    2145   ENEB 5 40 23.906 - 69 40 17.35           0.711  
Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Delphinus  Delphinus
  Draco  Draco
  DSO Table List  DSO Table List