Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Crux  Crux
  Delphinus  Delphinus
  DSO Table List  DSO Table List

Cygnus by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
29 6913     OPEN 20 23 55.327 + 38 31 53.52 7 9     EX 2.969 COOLING TOWER
39 7092     OPEN 21 32 12.186 + 48 26 39.78 32 5.5     SU 2.637