Home  Home     NGC number  NGC number       UGC number  UGC number  
  Corona Borealis  Corona Borealis
  Crater  Crater
  DSO Table List  DSO Table List

Corvus by IC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
    761   GAL 12 5 58 - 12 39 42 0.7 / 0.2 16.1   3 PR 1.53  
    766   GAL 12 10 53.6 - 12 39 19 1.3 / 0.3 14.5 165 3 PR 2.495  
    785   GAL 12 23 1.2 - 13 13 24 0.9 / 0.3 14   2 PR 2.377  
    786   GAL 12 23 11.2 - 13 12 38 1.3 / 1.2 13.4   2 PR 1.837  
    806   GAL 12 42 8.5 - 17 20 58 1.2 / 0.9 13.9 40 1 PR 1.483  
    807   GAL 12 42 7.4 - 17 22 26 0.8 / 0.4 15.2 145 2 PR 0.459  
    829   GAL 12 52 25.8 - 15 30 17 0.4 / 0.4 15.5   1 PR 2.553  
    3799   GAL 12 48 59.5 - 14 23 57 2.4 / 0.3 16.7 37 5 PR 2.102  
    3819     12 50 18 - 14 23 0           2.5  
    3822   GAL 12 50 19.3 - 14 18 19 1.2 / 0.1 16.8   5 PR 1.071  
    3824     12 50 30 - 14 26 0           2.5  
    3825     12 50 36 - 14 30 0           2  
    3827   GAL 12 50 49.8 - 14 29 24 0.9 / 0.7 15.3   1 PR 2.482  
    3831   GAL 12 51 18.4 - 14 34 26 1.4 / 0.9 13.8 130 2 PR 2.636  
  4722 3833   GAL 12 51 32.3 - 13 19 50 1.8 / 0.7 13.7 35 3 FR 3.186  
  4726 3834   GAL 12 51 32.3 - 14 13 16 0.8 / 0.4 14.5 85 3 PR 3.087  
    3838     12 52 0 - 14 28 0           2