Home  Home     Messier number  Messier number       IC number  IC number  
  Capricornus  Capricornus
  Cassiopeia  Cassiopeia
  DSO Table List  DSO Table List

Carina by NGC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
  2191     UNSO+GAL 6 8 23.7 - 52 30 40 1.7 / 0.9 12.4 118     1.954  
  2369     GAL 7 16 38.4 - 62 20 40 3.2 / 0.9 13.2 177   FR 1.634  
  2381     UNSO+GAL 7 19 57.4 - 63 4 0 1.6 / 1.4 13.4       0.35  
  2417     GAL 7 30 11.6 - 62 15 5 2.8 / 1.9 12.9 81     2.901  
  2502     UNSO+GAL 7 55 52.1 - 52 18 27 2.1 / 1.3 13.2 126     1.119  
  2516     OPEN 7 58 18 - 60 52 0 30 3.5     SU 1.5  
  2609     (no)+CLUS 8 29 30 - 61 6 0           1.5  
  2640     UNSO+GAL 8 37 24.7 - 55 7 27 2.2 / 1.9 10.8 104     1.258  
  2714     UNSO+GAL 8 53 29.3 - 59 13 2 1.3 / 1.3 14.4       1.325  
  2788     GAL 9 9 3.3 - 67 55 57 1.8 / 0.4 13.3 114     1.826  
  2808     GLOB 9 12 0 - 64 52 0 13.8 8     EX 1  
  2822     GAL 9 13 49.8 - 69 38 41 3.4 / 2.4 11.6 90   FR 1.694  
  2836     GAL 9 13 44.7 - 69 20 5 2.7 / 2 12.6 118     2.177  
  2842     UNSO+GAL 9 15 36.4 - 63 4 16 1.6 / 1.3 13.4 120     1.132  
  2867     PNEB 9 21 234 - 58 19 0 0.2 9.5     GD 1  
  2887     UNSO+GAL 9 23 24.1 - 63 48 44 2.1 / 1.6 12.7 78     3.037  
  3036     (no)+CLUS 9 49 18 - 62 41 0           1.5  
  3059     GAL 9 50 8 - 73 55 17 3.8 / 3.6 11.6     FR 0.283  
  3114     OPEN 10 2 42 - 60 7 0 35 4.5     SU 1.5  
  3136     GAL 10 5 48.2 - 67 22 39 3.3 / 2.4 11.7 30   GD 1.107  
  3199     DNEB 10 17 6 - 57 55 0 22         2.5  
  3211     PNEB 10 17 48 - 62 40 0 0.2 12     FR 1  
  3247     OPEN 10 25 54 - 57 56 0 7 9.5     VG 2.5  
  3255     OPEN 10 26 30 - 60 40 0 2 12.5     GD 2.5  
  3293     OPEN 10 35 48 - 58 14 0 40 7.5     SU 2 GEM CLUSTER
  3324 2599   DNEB 10 37 18 - 58 38 0 16 6.7     EX 2.5  
  3372     DNEB 10 43 48 - 59 52 0 120         2 CARINA/ETA CARINAE NEBULA
  3496     OPEN 10 59 48 - 60 20 0 9 9     VG 2  
  3503     DNEB 11 1 18 - 59 51 0 3         2.5  
  3519     (no)+CLUS 11 4 0 - 61 22 0           2  
  3532     OPEN 11 6 24 - 58 40 0 55 3.5     SU 2  
  3572     OPEN 11 10 24 - 60 14 0 20 9     EX 2  
  3576     DNEB 11 11 48 - 61 23 0 20         2  
  3579     DNEB 11 11 54 - 61 14 0           2.5  
  3581     DNEB 11 12 6 - 61 18 0           2.5  
  3582     DNEB 11 12 18 - 61 16 0           2.5  
  3584     DNEB 11 12 24 - 61 12 0           2  
  3586     DNEB 11 12 36 - 61 21 0           2  
  3590     OPEN 11 12 54 - 60 47 0 4 8     VG 2.5  
  3603     OPEN 11 15 6 - 61 15 0 12 10.5     GD 2.5  
Home  Home     Messier number  Messier number       IC number  IC number  
  Capricornus  Capricornus
  Cassiopeia  Cassiopeia
  DSO Table List  DSO Table List