Home  Home     Messier number  Messier number       IC number  IC number  
  Bootes  Bootes
  Camelopardalis  Camelopardalis
  DSO Table List  DSO Table List

Caelum by NGC number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
  1558     GAL 4 20 16 - 45 1 54 2.5 / 1 13.3 72     16.038  
  1567     UNSO+GAL 4 21 8.7 - 48 15 16 1.4 / 1.3 12.5       2.295  
  1570     (no) 4 22 12.032 - 43 27 31.85           11.857  
  1571     GAL 4 22 8.7 - 43 37 44 2 / 1.5 13.2 172     1.279  
  1572     GAL 4 22 42.5 - 40 35 58 2.4 / 1.2 13.4 0 4   3.769  
  1585     GAL 4 27 33 - 42 9 53 1.2 / 0.7 14.2 175     2.253  
  1595     UNSO+GAL 4 28 21.8 - 47 48 57 1.3 / 0.9 13.7 17     1.142 CARAFE GROUP
  1598     UNSO+GAL 4 28 33.8 - 47 46 52 1.4 / 0.8 13.8 123     1.219 CARAFE GROUP
  1616     GAL 4 32 41.4 - 43 42 56 1.8 / 0.9 13.3 36 2   1.721  
  1658     GAL 4 44 0.9 - 41 27 48 1.5 / 0.5 14.4 124 3   1.241  
  1660     GAL 4 44 10.8 - 41 29 49 1 / 0.5 14.9 32 3   0.724  
  1668     GAL 4 46 5.9 - 44 43 57 1.6 / 0.9 13.8 107 1   1.476  
  1679     GAL 4 49 54.9 - 31 58 0 2.7 / 2 12 150 2   2.127  
  1687     GAL 4 51 21.8 - 33 56 19 1.3 / 0.5 14.7 40 2   3.517  
  1701     GAL 4 55 50.8 - 29 53 1 1.2 / 0.9 13.6 137 1   2.873  
  1759     GAL 5 0 49 - 38 40 29 1.4 / 1.2 14.1   1   4.175