Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Aqilla  Aqilla
  Ara  Ara
  DSO Table List  DSO Table List

Aquarius by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
2 7089     GLOB 21 33 29.156 - 0 49 18.79 12.9 7.5     EX 2.39  
72 6981     GLOB 20 53 28.285 - 12 32 17.08 5.9 10     GD 2.191  
73 6994     OPEN 20 58 58.197 - 12 37 8.41 3 9     VG 2.421