Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Andromeda  Andromeda
  Apus  Apus
  DSO Table List  DSO Table List

Antlia by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
No entries